Efter operationen

Håndtering af hund & kat efter operation

På operationsdagen:
Hunden/katten afleveres om formiddagen imellem kl. 8 – 10. Det er vigtigt at dyret er fastet så der ikke er adgang til morgenfoder, men adgang til drikkevand er okay. Hunde må gerne være luftet inden ankomst til klinikken. Efter en kort undersøgelse af hjerte/lunger og almenbefindende bedøves hunden/katten og operationen begynder umiddelbart derefter. Således undgåes unødig ængstelse hos dyret, da ejeren er til stede når bedøvelsen indgives og dyret mister bevistheden(falder i søvn).
Efter operation og behandling med antibiotika og smertestillende midler lægges hunden/katten til opvågning i et bur rum med blødt og skridsikkert underlag, samt varmende underlag og en ble til at fjerne evt. urin ved opvågningen. Hunden/katten observeres løbende, og ejeren indkaldes efter opvågning, eller efter aftalt tidspunkt. Ved opholdet i klinikken sikres rolig og ukompliceret opvågning, samt håndtering af siveblødning, hvis denne forekommer fra såret. Dette er heldigvis meget sjældent, og skyldes ofte små kar i huden, og er ikke farligt.

Alt efter hvilken bedøvelse og operation hunden/katten har gennemgået, vil du blive orienteret om pasning af hunden/katten de kommende dage. Uanset hvilken behandling hunden/katten har gennemgået, gælder det, at hunden/katten skal holdes varm og placeres i rolige og vante omgivelser. Alt afhængig af race, vægt og bedøvelsesform vil hunden/katten være sløv/træt de næste 24 timer. I de fleste tilfælde vil du få udleveret en skærm/krave, som din hund/kat skal bære i perioden inden stingene bliver fjernet. Dette er for at forhindre hunden i at slikke i såret, samt for at undgå infektion, da en hunde/kattetunge er alt andet end steril, og en kattetunge er meget ru og virker som ”sandpapir” på såret. De fleste hunde og katte accepterer skærmen i løbet af et til to døgn. Alternativt kan bruges oppustelige kraver eller en T shirt/ ble, hvis det accepteres af dyret. Vi har også bugforbindinger og forbindinger til poter.

Luftning:
Hunde luftes med korte ture de første 24 timer, indtil bedøvelsen er ude af kroppen. Katten bør holdes indenfor de første 24 timer for at undgå tilskadekomst eller at de ikke kan finde hjem igen. De kommende dage skal hunden luftes som normalt, dog i snor. Katten kan tillades ude tid med skærm og halsbånd, idet stingene er slikkefaste men ikke bidefaste.
Dette gøres for at skåne operationssåret og derved undgå smerter. Samtidigt skal såret holdes rent og tørt, og bør kun vaskes med milde sæbespåner opløsninger i nødstilfælde. Hunden/katten er en operationspatient og skal behandles som en sådan. Lufte ture i snor kunne være ideel som hundens ”fritime” for skærmen, hvis en sådan er udleveret, idet du i denne periode har fuld kontrol/ udsyn med hunden. Det samme kan gælde ved fodringstid eller når hunden skal tilbydes drikkevand. For de fleste katte kan fodring og drikkevand godt optages med skærmen korrekt monteres, men ellers kan skærmen afmonteres så foder og drikkevand kan optages uhindret.

Efterbehandling/Medicinering:
Alt efter race, vægt og behandling/operation vil du få udleveret efterbehandling til din hund/kat, som i de fleste tilfælde vil være en kombination af smertestillende tabletter og antibiotika tabletter. Hunden/katten er under normale omstændigheder fuldstændig dækket ind med hensyn til både smertestillende og antibiotika behandling på selve operationsdagen, hvorfor efterbehandling i form af piller først bør gives den følgende dag som anvist af dyrlægen. Hvis der er tegn på smerter, såsom uro, ”artikulation” i form af pivelyde eller andet, eller konstant opmærksomhed på såret eller manglende lyst til at ”falde til ro” eller sove, kan der suppleres med smertebehandling efter anvisning fra dyrlægen. Der må ikke gives almindelige smertestillende piller som Panodil, Paracetamol eller Ipren, da nogle hunde/katte ikke tåler disse, og lever/nyre/mavesæk/tarme samt operationssåret kan begynde at sivebløde.
NB:Husk at al medicin skal opbevares utilgængeligt i skab/skuffe, især "tyggetabletter" !

Fjernelse af sting/sutur:
Hvis andet ikke er aftalt skal din hund/kat have fjernet stingene ca. 10 dage (8 – 12dage) efter operationen. Vær venlig at ringe til klinikken og aftale tid til fjernelse af sting, ellers aftales det på selve operationsdagen.

Kontakt dyrlægen hvis:

  • Hvis hunden/katten ikke spiser og drikker efter 24-48 timer.
  • Hvis hunden/katten får feber eller forhøjet temperatur over 39.(Normal 38 – 38,5)
  • Hvis operationssåret springer op, virker hævet/rødt/ømt eller flyder med væske.
  • Hvis en forbinding eller bandage virker stram, bliver våd eller lugter dårligt.
  • Hvis hunden/katten ikke virker frisk og veloplagt efter de første 2 -3 dage.
  • Hvis hunden/katten kaster op.

Ved akutte problemer kan der henvises til et direkte mobil nummer som udleveres på operationsdagen, ellers henvises til 98261110, dagligt fra kl. 8 – 17. I weekenden er der henvisning til vagtnummer på 98800600, men det direkte mobilnummer bedes brugt først.

Tidsbestilling: hverdage mellem kl. 8-10 samt 13-16