Urinprøver

Urinprøver testes via Sticktest direkte på opsamlet urin eller urin udtaget via kateter eller direkte fra blæren (cytocentese) på bedøvede hunde eller katte. Der undersøges her PH, protein, glukose, blod mv. for at understøtte mistanke om infektion efter den kliniske undersøgelse.

Docu Reader til maskinel aflæsning samt udskrift af urinvejsstick er opstartet i 2013-2017. Er siden opgivet pga. hyppige tekniske nedbrud.

Refraktometer undersøgelse viser urinens vægtfylde, hvilket er vigtigt ved længerevarende (kroniske) nyretilstande, eller ved tiltagende drikken/tissen hos det enkelte dyr. Muligheden for sukkersyge ( Diabetes Mellitus) bør altid overvejes, og andre lidelser med bla. hormonelle ubalancer ( Diabetes Insipidus) kan også undersøges her.

Bakteriologisk undersøgelse (BU) er dyrkning af opsamlet urin, indsendelse til laboratorium (Vet Med Lab), for at fastslå typen af bakterier og disses resistensmønster overfor anvendt antibiotika.

Centrifugering og mikroskopisk undersøgelse af bundfald for bla. indhold af krystaller, celler eller mikroorganismer som bakterier eller svampe.
Fodring med en korrekt diæt til forebyggelse af urinvejsproblemer vil ofte komme på tale, SD/CD foder, hvor PH i urinen samt mineral indholdet i urinen sænkes.

Tidsbestilling

Hverdage ml 8-10 samt 13-16

E Mail: mail@sulsteddyreklinik.dk. Vagtdyrlæge oplyses Tlf. svarer.

Mikroskopi

Cytologiske undersøgelser, er mikroskopi af præparater, for at undersøge udseendet af enkelte eller samlinger af celler. Mikroskopi af farvede præparater (eller skrab) kan komme på tale ved kroniske øreinfektioner, hudinfektioner, mistanke om Skabmider, Demodexmider eller cellemæssige undersøgelser af tumorer (svulster eller hævelser).
Der kan også undersøges hårprøver for ovennævnte tilstande.
Præparaterne kan forberedes og farves i klinikken, og resultatet gives den samme dag som undersøgelsen aftales.
Ved operativ fjernelse af tumorer/svulster kan der laves aftrykspræparater direkte på objektglasset , og efter tørring farves dette og mikroskoperes grundigt.
Det samme gælder for centrifugeret urin, hvor bundfaldet kan undersøges for krystaller, bakterier, blod, celler og andet indhold.
Hvis der er tvivl om resultatet foretages indsendelse til et autoriseret laboratorium for at øge sikkerheden i diagnosen.

Endeligt kan der foretages mikroskopi efter diverse indvoldsorm og deres udskillelse af æg eller larver. Ved kronisk diarre kan der være mange forskellige indvoldsorm(Spoleorm, Bændelorm), samt andre parasitter som Coccidier, Giardia , der kræver special farvning ved indsendelse.
Ved kronisk hoste og/eller blodmangel kan der undersøges for lungeorm samt hjerteorm i gødning. Disse sygdomme er relativt sjældne og hunde bliver synligt dårlige og får blodmangel (anæmi) samt langvarig(kronisk) hoste og udpræget træthed.
Hunde/katte kan smittes på rejse i udlandet, og derfor anbefaler klinikken at man sikrer sig med Advocate pipetter eller Bravecto tabletter inden afrejse. Begge præparater er receptpligtige, og kan udleveres i klinikken.

Skrab

Skrabundersøgelser kan prøves for Svampeinfektion (tager fra 5 – 12 dage).
Dette kan især gøres hvis man har fundet ringformede kløende hudforandringer, som virker inficeret. Der kan også prøves med UV lys for at se efter flourescens (grønligt genskin fra randområdet af læsionen), ses ved ca. 50 % af svampeinfektioner. Woods lampe er indkøbt specielt til dette i 2013.

Mikroskopi af farvede præparater (eller skrab) eller aftryk fra sterile vatpinde ved kroniske øreinfektioner, hudinfektioner, samt undersøgelser af tumorer (svulster eller hævelser) kan give viden om bakterier, svampe og betændelse celler. Det samme gør sig gældende ved blodudstrygning hvor hvide og røde blodlegmer kan vurderes direkte, og blod parasitter som Babesiose (hund) eller Hæmobartonella Felis (kat)

Skrab kan foretages fra forandrede hudområder, hvis der er voldsomt kløende hudbetændelser. Nogle gange skal hunden eller katten i bedøvelse fordi der skal skrabes dybt hvilket udløser smerte og irritation .Dette gøres især ved konkret mistanke om Skabmider (Sarcoptes-Ræveskab) eller Demodex (hårsæk mider) i huden.

Tidsbestilling: hverdage mellem kl. 8-10 samt 13-16