Uddannelse Fagdyrlæge

Aalborg d. 13/2 2011: Vedr. ansøgning om re godkendelse som fagdyrlæge:
Hermed følger en nærmere beskrivelse af min situation som fagdyrlæge igennem årene 2006 til 2011.
 
Jeg afsluttede min fagdyrlæge uddannelse under min ansættelse i Brunder Dyrehospital fra 2003 – 2006, hvor andelen af smådyrs praksis ofte var over 50 %. Jeg har haft et aktivt medansvar for indkøb af nyt udstyr omkring røntgen, fremkalder, blodprøveudstyr samt anæstesi udstyr og mikroskop, samt for udarbejdelse af vejledninger til diagnostik og diverse praktiske medicinske oversigter.
  
I juli 2008 overtog jeg Sulsted Dyreklinik med bygninger/garage/grund og øvrigt udstyr i klinikken , samt ”goodwill” og kundekartotek.
 
Jeg har siden investeret massivt i nyt udstyr samt diverse forbedringer af bygningen og arealerne omkring denne.
Vedlagt er listen på udstyr fra E Vet til leasing omfattende nyt røntgen udstyr, fremkaldemaskine samt nye kassetter og folier, nyt mikroskop med digitalt kamera, blodprøve udstyr til hæmatologi og kemi, otoskop med videoskærm, samt nye klinik, tandrensnings og OP borde, inkl. OP lampe, ny Matrix anæstesi samt opgradering af diverse OP sæt.
 
Senere er tilkøbt ny komplet tandrensnings unit med Scaler, High Speed og Low Speed borehoveder(2009), og nye komplette sæt af elevatorer mv. samt næsten nyt OP udstyr pga. tyveri i 2010, og opgradering af OP sæt til ledkirurgi mhp. Cruciatum Ruptur, Patella Luksationer mv. Der forefindes også et AO sæt som indtil videre ikke er kommet i brug. I 2010 er der indkøbt et øjenkirurgi sæt efter BSAVA i Birmingham, og mit almindelige OP grej til øjenkirurgi er opgraderet. Endvidere er der via EickeMeyer indkøbt ny kraftig bordlampe til øjenkirurgi og tandrensninger samt tand kirurgi, og en kraftig undersøgelseslampe til alm. konsultationer, især omkring udredning af hud patienter og andre sår patienter. Samme sted er indkøbt spaltelampe til øjenundersøgelse og Lup brille med 4X forstørrelse(overvejes at indkøbe 2,5 x forstørrelse i supplering), da der er jævnt stigende antal øjenpatienter til undersøgelse og flere OP patienter med lukkede tårekanaler, Cherry Eye, Entropion og Ektropion samt simple/komplicerede Ulcus til Gitter OP og opsyning af 3 øjenlåg.
 
Jeg har samtidigt indkøbt Panoscope og flere instrumenter til Øjen- og Øreundersøgelser i Welch Allyn regi, samt undersøgelse af Pharynx og Nares. Det er min intention at komme på specialiseret tandkursus og øjenkursus med aktive patienter for at dygtiggøre mig på disse 2 områder.
Anæstesien er udbygget med O2 generator og Matrix anæstesien er væg fikseret her i 2011 for at frigøre gulvplads i OP rummet. Udstyret er total serviceret i 2009 og igen i 2011 af E Vet.
I foråret 2009 er der ansat funktionær på deltid, 25 timer ugentligt, og dette er øget til 34 timer i slutningen af 2010.
Der foretages ca. 250 operationer om året, ca. 60 – 70 røntgenoptagelser (gennemsnitligt 3 – 6 billeder), samt 60 – 80 blodprøve undersøgelser (komplet med både kemi og hæmatologi) og 10 - 12 udredninger af hud patienter mhp. allergi (Vetallergy), hudskrab, mikroskopi mv.
For at forbedre diagnostikken er der indkøbt et Olympus mikroskop i 2011, med tilhørende måleokular.
Tandrensninger og tandpatienter til tandudtrækning kommer flere gange hver uge.
Halthedspatienter røntgen undersøges og der foretages enkelte Cruciatum Ruptur OP i samarbejde med min fagdyrlæge kollega Niels Østergård fra Løkken Dyreklinik, der desuden assisterer ved f.eks. Patella OP med kapselopstramninger, samt ved Enucleotion af øje ved tumorlidelser i øjet.
Jeg foretager fremmed legeme OP med jævne mellemrum samt Pyometra OP stort set hver måned. Derudover har jeg fjernet diverse Urinvejssten på både hund og kat, Ovarietumor på over 1000 gr., talrige større Tumorer og Mammae tumorer på både hund og kat, Abdominal hernier, Perianal hernier, Analkirtel fjernelse, Cherry Eye, Hadersk Adenom i øjenlågsranden, Ulcus med Gitter OP, Entropion og Ektropion samt aflastningssuturer på Shar Pei og Labrador hvalpe med Entropion mv.
Mere komplicerede sutur patienter med alvorlige accidentiale sår efter traume forekommer også, således i sidste uge et haseled med perforeret ledkapsel, blottet knogle og et mindre knogle fragment, der blev opereret og RGT undersøgt i 2 timer.
 
Vi bruger så vidt muligt væsketerapi på alvorlig(blodig) diarre, Fremmedlegeme patienter og Pyometra patienter, samt på alvorligt syge patienter hvor der foretages explorativ laparatomi.
Det samme gælder RGT patienter med forstoppelse eller andre alvorlige tarmlidelser. 
Som et kuriosum har jeg en del Ilder kastrationer og sterilisationer, samt enkelte udredninger af disse med Abdominal tumor lidelser, f.eks. i Pancreas. Vi har indkøbt varmepude til disse meget små dyr som opereres, ligesom små hunde og katte kan have fordel af dette.
 
Jeg bliver formentlig nødt til at stoppe investeringerne omkring 2012, og det som er planlagt er først og fremmest investering i digitalisering af RGT fremkaldelse samt indkøb af Companion Laser Therapy Class 4, til behandling af ledpatienter, operationspatienter og ved andre akutte og smertefulde tilstande.

Således skulle Sulsted Dyreklinik fremtræde fuldt udstyret på stort set alle områder i løbet af de første 3-5 år efter overtagelse. Der er naturligvis også indkøbt et stort administrativt udstyr samt Vetvision software, og senest Digital Imaging med 3 licenser via EickeMeyer til undervisningsbrug og kommende klient møder hvis vi får tid.
Endvidere er der i 2011 fokus på at opdatere min hjemmeside www.sulsteddyreklinik.dk , hvor min tidligere medarbejder Nathja Bartholomæussen har hjulpet med at opstarte en mere professionel løsning hvor der kan opdateres ofte.
 
Vi har hidtil haft henvisnings og vagt samarbejde med Dyrehospitalet City Syd, Fagdyrlæge Thomas Larsen mv. som jeg bruger til henvisning sammen med fagdyrlæge Niels Østergård. Endvidere er der henvisninger til Århus Dyrehospital til øjenpatienter og ørepatienter via Claus Bundgård, med forbilledlig tilbagemeldinger fra alle.

Jeg står gerne til rådighed for yderligere uddybninger hvis dette skulle være tilstrækkeligt.
 
Med Venlig Hilsen
 
 
Mogens Allan Nielsen
Dyrlæge 28-24

 
Sulsted Dyreklinik  ·  Knut Hamsunsvej 4A  ·  9381 Sulsted  ·  Tlf.: 98 26 11 10  ·  Web: www.sulsteddyreklinik.dk