Urinprøver

Urinprøver testes via Sticktest direkte på opsamlet urin eller urin udtaget via kateter eller direkte fra blæren (cytocentese) på bedøvede hunde eller katte. Der undersøges her PH, protein, glukose, blod mv. for at understøtte mistanke om infektion efter den kliniske undersøgelse. Samme test kan bruges som kontrol efter endt behandling for f.eks. blærebetændelse (Cystitis), eller urinvejsinfektion i nyrer eller øvrige urinveje.

Docu Reader til maskinel aflæsning samt udskrift af urinvejsstick er opstartet i 2013/2014.

Refraktometer undersøgelse viser urinens vægtfylde, hvilket er vigtigt ved længerevarende (kroniske) nyretilstande, eller ved tiltagende drikken/tissen hos det enkelte dyr. Muligheden for sukkersyge ( Diabetes Mellitus) bør altid overvejes, og andre lidelser med bla. hormonelle ubalancer ( Diabetes Insipidus) kan også undersøges her. Tørsteprøver, hvor dyret tørstes i 12 timer for at teste nyrens evne til at koncentrere urinen kan også komme på tale efter aftale i klinikken.
 
Bakteriologisk undersøgelse (BU) er dyrkning af opsamlet urin, enten i klinikken eller ved indsendelse til laboratorium (Vet Med Lab), for at fastslå typen af bakterier og disses resistensmønster overfor anvendt antibiotika.

Centrifugering og mikroskopisk undersøgelse af bundfald for bla. indhold af krystaller, celler eller mikroorganismer som bakterier eller svampe. Dette er meget vigtigt set i forhold til Urinvejssten eller krystaller i urinen, som kan være årsag til en kronisk blærebetændelse, eller blod i urinen. 

Fodring med en korrekt diæt til forebyggelse af urinvejsproblemer vil ofte komme på tale, og der omtales detaljer om dette i afsnittet foder, under SD/CD foder, hvor PH i urinen samt mineral indholdet i urinen sænkes. Billigt foder indeholder meget ofte alt for meget mineral.

 

 


Sulsted Dyreklinik  ·  Knut Hamsunsvej 4A  ·  9381 Sulsted  ·  Tlf.: 98 26 11 10  ·  Web: www.sulsteddyreklinik.dk